Czy można wyciąć drzewo bez zezwolenia

Czy-mozna-wyciac-drzewo

Wytniesz drzewo bez zezwolenia

Jeśli jesteś osobą fizyczną, możesz usunąć ze swojej nieruchomości każde drzewo, bez względu na jego obwód, pod warunkiem, że usuwasz je na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Oba warunki (własność nieruchomości należąca do osoby fizycznej i określony cel usunięcia) należy spełnić łącznie.

Uwaga na wyjątki

Usunięcie może być niemożliwe lub utrudnione, jeżeli drzewo jest objęte dodatkową ochroną, czyli np.:
– jest pomnikiem przyrody,
– jest zadrzewieniem śródpolnym, przydrożnym i nadwodnym w parku krajobrazowym albo na obszarze chronionego krajobrazu,
– jest objęte ochroną konserwatora zabytków,
– w zasięgu prac związanych z usuwaniem występują chronione gatunki zwierząt, roślin albo grzybów.

Stanowisko Związku Gmin Wiejskich

Związek Gmin Wiejskich RP pozytywnie oceniał zapisy ustawy, znoszące ograniczenia dla właścicieli nieruchomości prywatnych w zakresie usuwania drzew i krzewów rosnących na działce. Według Związku poprzednie przepisy były przeregulowane, a w praktyce rzadko zdarzało się, by wniosek o usunięcie drzewa został negatywnie rozpatrzony. Związek podkreśla również, że to gminy wiedzą najlepiej, jak dbać o zieleń na swoim terenie.

 

Źródło: Ministerstwo Środowiska (mos.gov.pl)
Fot: własność redakcji