100 mln zł na ochronę przyrody

ochrona-przyrody

Blisko 100 mln zł na ochronę przyrody z Programu Infrastruktura i Środowisko

Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkurów ogłoszonych przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych – Instytucję Wdrażającą Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wsparciem w ramach naboru nr 2.4.2/1/2017 mogą zostać objęte projekty, które polegają na poprawie łączności pomiędzy siedliskami, w szczególności obszarami cennymi przyrodniczo poprzez eliminowanie lub ograniczanie barier infrastrukturalnych dla przemieszczających się zwierząt.

Termin naboru wniosków trwa do 15 maja 2017 r., a pula środków UE przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 34 mln zł.

Nabór nr 2.4.1/1/2017 dedykowany jest ochronie gatunków i siedlisk. Wsparciem w ramach ogłoszonego konkursu mogą być objęte projekty z zakresu ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych i gatunków, zagrożonych w skali Europy i kraju. Zgłaszane działania ograniczone terytorialnie do jednego województwa powinny dotyczyć terenów parków narodowych i obszarów Natura 2000, projekty ponadregionalne mogą być realizowane również poza obszarami wymienionymi powyżej.

Nabór wniosków trwa do 26 czerwca 2017 r., a pula środków UE przeznaczona na dofinansowanie projektów to 75 mln zł.

Szczegółowe informacje na temat konkursów znajdują się na stronie Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych(http://www.ckps.lasy.gov.pl/aktualne-nabory/-/asset_publisher/zKwgl9Uc95vJ/content/konkurs-nr-2-4-1-1-2017#.WPCaHDWGo7R) oraz na portalu Funduszy Europejskich(http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/24-ochrona-przyrody-i-edukacja-ekologiczna-8/). Ponad 100 mln zł to wsparcie udzielane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Źródło: Ministerstwo Środowiska (mos.gov.pl)
Fot: własność redakcji