Konflikt na Ukrainie – dyskusja w Sønderborgu

dyskusja-w-SonderborguKonflikt na wschodniej Ukrainie i aneksja Krymu oczyma sąsiadów

O konflikcie na wschodniej Ukrainie, aneksji Krymu oraz przyszłości relacji UE-Rosja dyskutowano na Uniwersytecie Południowej Danii (SDU) w Sønderborgu.

W dniu 1 marca br. na Uniwersytecie Południowej Danii (SDU) w Sønderborgu odbyła się dyskusja poświęcona sytuacji na Ukrainie, przede wszystkim w kontekście prawno-międzynarodowych i politycznych skutków aneksji Krymu oraz konfliktu w Donbasie. Tłem była prezentacja publikacji pt. „Neighbourhood perceptions of the Ukraine crisis. From the Soviet Union into Eurasia” pod red. prof. Katarzyny Stokłosy oraz Gerharda Besiera. Prezentując książkę, prof. Barbara Törnquist-Plewa z Uniwersytetu w Lund wskazywała, że ambicją autorów było zestawienie w jednym tomie różnych perspektyw i spojrzeń na ukraiński konflikt, począwszy od optyki skandynawskiej, przez polską, niemiecką, a wreszcie rosyjską i ukraińską. Redaktorzy dużo miejsca poświęcili próbie pokazania nawet bardzo rozbieżnych, czasem graniczących z propagandowymi tez, aby dać czytelnikowi pełen obraz sytuacji, na który składają się nie tylko geopolityczny wymiar rosyjskiej agresji i próba odbudowy nowej imperialnej strefy wpływów przez Moskwę, ale także proces budowania tożsamości narodowej i przemian społecznych na Ukrainie.

Chargé d’affaires a.i. Ukrainy w Kopenhadze Artem Vladimirow, jakkolwiek krytycznie odnosząc się do niektórych tez postawionych przez autorów, podjął jednak próbę wyjaśnienia tła konfliktu i jego percepcji przez samych Ukraińców, apelując jednocześnie, aby Europa nie przechodziła nad nim do porządku dziennego. Z kolei Ambasador H. Mościcka-Dendys podkreślała zaangażowanie Polski nie tylko w proces reform na Ukrainie, ale też zabiegi na rzecz sformułowania przez UE specjalnych instrumentów wsparcia dla państw sąsiedzkich w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Przypomniała o polsko-szwedzkim projekcie Partnerstwa Wschodniego. Podkreślała także, że „Polska była pierwszym krajem, który w 1991 r. uznał niepodległość Ukrainy i od tego momentu konsekwentnie zabiega, by nasi ukraińscy sąsiedzi mieli prawo samodzielnego zdefiniowania swojego miejsca w Europie”.

 

Źródło: Ambasada RP w Kopenhadze (kopenhaga.msz.gov.pl)
Fot: DYSKUSJA NA SDU W SØNDERBORGU – AMBASADA RP (kopenhaga.msz.gov.pl)