Współpraca między Polską a Szwecją

Wspolpraca-miedzy-Polska-a-SzwecjaSpotkanie punktów kontaktowych ds. współpracy polsko-szwedzkiej

Ambasador Wiesław Tarka przyjął koordynatorów odpowiadających w szwedzkich resortach za rozwój współpracy w strategicznych dziedzinach między Polską oraz Szwecją.

Spotkanie, do którego doszło w poniedziałek 27 lutego w Ambasadzie RP w Sztokholmie jest jednym z elementów dialogu wpisującego się w ramy polsko-szwedzkiego partnerstwa strategicznego. Podobne spotkania służą przeglądowi bieżącej współpracy sektorowej miedzy oboma krajami, a także identyfikacji potencjalnych projektów oraz dziedzin dalszego pogłębiania partnerstwa.

W 2011 r. podczas wizyty Szwedzkiej Pary Królewskiej w Polsce oba kraje podpisały „Deklarację o współpracy politycznej między Polską oraz Szwecją w dziedzinach o strategicznych znaczeniu”, która dziś stanowi podstawę do dalszych prac nad rozwojem polsko-szwedzkiego partnerstwa strategicznego.

 

Źródło: Ambasada RP w Sztokholmie (sztokholm.msz.gov.pl)
Fot: sztokholm.msz.gov.pl