Polska wizja i polityka współpracy rozwojowej

Minister Joanna Wronecka na konferencji „Polska wizja i polityka współpracy rozwojowej”

Polska uważa, że pomoc rozwojowa jest kluczowa do budowy stabilności i dostatku na świecie – mówiła wiceminister Joanna Wronecka podczas seminarium „Polska wizja i polityka współpracy rozwojowej”. Gościem honorowym konferencji była przewodnicząca Komitetu Pomocy Rozwojowej (Development Assistance CommitteeDAC) OECD Charlotte Petri Gornitzka.

– Chcę podkreślić wagę współpracy rozwojowej jako części polskiej polityki zagranicznej – mówiła wiceminister Wronecka. Jej zdaniem działania pomocowe to nie tylko wyraz solidarności i hojności wobec słabiej rozwiniętych krajów, ale także efektywne narzędzie promocji Polski. – Jest to pierwszy przegląd od momentu dołączenia Polski do DAC w 2013 roku. To dobry moment, by dyskutować o tym jak uczynić polski system pomocy bardziej efektywnym dla krajów-beneficjentów – dodała. Wiceszefowa MSZ podkreśliła również, że Polska odniosła sukces w zakresie transformacji, a swoje doświadczenia wykorzystuje teraz pomagając innym krajom.

Przewodnicząca DAC Charlotte Petri Gornitzka prezentując główne wnioski raportu podkreśliła, że Polska jako członek Komitetu wniosła w jego działania znaczący wkład. Zwróciła uwagę na zaangażowanie Polski w innych krajach Europy Wschodniej, takich jak Ukraina, Mołdawia czy Gruzja. – Warte odnotowania są zwłaszcza wysiłki Polski w celu promocji praw człowieka i demokracji oraz działania w odpowiedzi na konflikt na Bliskim Wschodzie i Ukrainie – podkreśliła.

Konferencja została zorganizowana przez MSZ i Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Była ona podsumowaniem trwającego rok przeglądu polskiego systemu pomocy rozwojowej, który został przeprowadzony w 2016 roku przez DAC OECD. Wyniki prac przeglądu zostały zawarte w raporcie „OECD Development Co-operation Peer Reviews: Poland 2017”, którego oficjalna prezentacja miała miejsce podczas konferencji. Raport zawiera szereg rekomendacji, które pomogą zwiększyć efektywność polskiej współpracy rozwojowej oraz dostosować ją do globalnych wyzwań XXI wieku.

 

Źródło: Polska Pomoc (polskapomoc.gov.pl)
Fot: własność redakcji