Mniejsza liczba ambasad Szwecji

ambasada-szwecji-spadek-liczbyOd 1 stycznia 2014 roku liczba ambasad w krajach Schengen, zajmujących się przyjmowaniem spraw interesantów w sprawach wiz i pozwoleń na pracę, ulegnie zmniejszeniu z 19 do tylko pięciu.

Obecnie wiele formalności można załatwić drogą internetową. Strony internetowe Urzędu Migracji oferują informację na temat wymagań, jakie należy spełnić, by otrzymać wizę czy jakiekolwiek pozwolenie na pracę czy naukę. Z pośrednictwem tegoż samego Urzędu można także złożyć wnioski w sprawie wielu innych spraw. Przez Internet można także złożyć wniosek o pozwolenie na przeprowadzkę do Szwecji do członka rodziny, jednak w tym przypadku wymagana jest także wizyta w ambasadzie. Osoba składająca taki wniosek po 31 grudnia 2013 będzie musiała udać się do jednej z pięciu w/w placówek.

Konieczne jest, aby pamiętać, zę po 31 grudnia 2013 Ambasada Szwecji w Warszawie nie będzie przyjmować już wniosków, które można załatwić drogą internetową. Zarządzenie to dotyczy każdego obywatela krajów spoza strefy Schengen, którzy przebywają na terenie strefy legalnie.

*Strefa Schengen obejmuje następujące kraje Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry i Włochy. Do strefy Schengen przyłączyły się także następujące kraje spoza UE: Islandia, Lichtenstein, Norwegia i Szwajcaria.