Polskie projekty mają szansę na 20 mln euro z UE

Polskie-projekty-maja-szanse-na-20-mln-euro-z-UE

Trzy polskie projekty przeszły do kolejnego etapu unijnego konkursu Teaming for Excellence.

 

Zespoły na razie dostaną po 0,5 mln euro na przygotowanie do drugiego etapu, a jeśli w nim wygrają – otrzymają po 20 mln euro na budowę lub modernizację centrów doskonałości.

W piątek Komisja Europejska ogłosiła wyniki pierwszego etapu konkursu Teaming for Excellence organizowanego w ramach programu Horyzont 2020. Wśród 31 pozytywnie ocenionych wniosków, trzy stanowią polsko-niemieckie projekty z udziałem badaczy z Łodzi, Warszawy i Wrocławia. Wybrane w programie instytucje mają szansę rozwinąć partnerstwo strategiczne z wiodącymi ośrodkami naukowymi w Europie.

Na razie każdy z 31 wybranych zespołów otrzyma po 500 tys. euro na przygotowanie szczegółowego biznesplanu zakładającego taką współpracę. W drugim etapie maksymalnie dziesięć spośród tych projektów może uzyskać po 20 mln euro na rozwój lub stworzenie centrum doskonałości – wyjaśniono w przesłanym w piątek do PAP komunikacie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

„To ogromny sukces polskiej nauki, która goni czołówkę w światowym wyścigu innowacyjności. Konkurencja w ramach sięgania po środki unijne jest dziś ogromna. Do udziału w konkursie było uprawnionych aż 16 krajów” – powiedziała po ogłoszeniu wyników konkursu cytowana w komunikacie minister nauki prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Program Teaming for Excellence ma niwelować różnice w zakresie doskonałości w dziedzinie badań między państwami członkowskimi UE. Ma także zwiększyć inwestycje w krajach o niższych rankingach osiągnięć badawczych.

„Nie wszystkie kraje i regiony UE mają równe szanse na korzystanie z szans i z 80 mld euro dostępnych w programie Horyzont 2020. Dlatego też Polska aktywnie wspierała wprowadzenie do niego pakietu Teaming for Excellence. To ważny instrument, który przyspieszy drogę do zrównoważonego rozwoju UE. Bez tego osiąganie celów wyznaczonych w strategii Europa 2020 nie będzie możliwe” – skomentowała prof. Lena Kolarska-Bobińska.

W programie Teaming for Excellence – jak poinformowano w przesłanym PAP komunikacie Komisji Europejskiej – o środki mogą się starać wszystkie państwa członkowskie, które przystąpiły do UE po 2004 r., oraz Portugalia i Luksemburg, a także osiem państw nienależących do UE stowarzyszonych w ramach programu Horyzont 2020.

Europejski komisarz ds. badań, nauki i innowacji, Carlos Moedas komentując program powiedział: „Naszym celem jest zadbać o to, aby żadna część Europy nie pozostała w tyle w dziedzinie badań i innowacji. Współpraca strategiczna przyczynia się do osiągnięcia tego celu poprzez ustanawianie partnerstw między placówkami najlepszymi i tymi o największym potencjale. Program +Horyzont 2020+ premiuje doskonałość, a przede wszystkim dążenie do doskonałości”.

Wśród trzech pozytywnie ocenionych polskich projektów znalazło się Centrum Innowacyjnych Biomateriałów w Łodzi (International Centre for Research on Innovative Biobased Materials – ICRI-BioM) tworzone przez Politechnikę Łódzką, Łódzki Uniwersytet Medyczny oraz Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN we współpracy z dwoma instytutami Maxa Plancka z Niemiec. Działania centrum mają dotyczyć nauk chemicznych i nauk o nowoczesnych materiałach.

Zdaniem rektora Politechniki Łódzkiej, prof. Stanisława Bieleckiego, nowe Centrum pomoże regionowi łódzkiemu w uzyskaniu konkurencyjnej pozycji w nauce, a w dalszej perspektywie w rozwoju innowacji w regionie. Jak powiedział PAP, ambicją projektu ICRI-BioM jest konsolidacja wysiłków badawczych w kierunku interdyscyplinarnego podejścia do badań polimerów i materiałów pochodzenia biologicznego.

Według Bieleckiego, nowy ośrodek badawczy pozwoli na prowadzenie najwyższej jakości badań podstawowych i stosowanych oraz będzie odgrywać ważną rolę we współpracy między środowiskiem akademickim a przemysłem w Polsce i w świecie. Rektor jest przekonany, że ICRI-BioM stanie się strategicznym centrum badań interdyscyplinarnych, które będą miały wpływ na rozwój gospodarczy regionu i kraju, a ze względu na udział w strukturze międzynarodowej zapewni udział polskich zespołów badawczych na rzecz rozwoju bio-gospodarki w skali globalnej.

Szansę na 20 mln euro ma Wrocławskie Centrum Doskonałości (Wroclaw Center for Excellence) tworzone przez Politechnikę Wrocławską oraz Instytut Fraunhofera w Dreźnie i Uniwersytet w Wuerzburgu z Niemiec. Przedmiotami zainteresowania tego centrum są fotonika i nanomateriały.

500 tys. euro na opracowanie biznesplanu otrzyma też CEZAMAT Environment w Warszawie tworzony przez Politechnikę Warszawską oraz niemiecki Instytut Fraunhofera w Hermsdorf. Projekt dotyczyć ma innowacyjnych, samoorganizujących się sieci czujników chemicznych i biochemicznych umożliwiających wykrywanie zagrożeń dla środowiska.

 

Źródło: PAP Nauka w Polsce | www.naukawpolsce.pap.pl
Fot: freeimages.com