Szwedzkie budownictwo mieszkaniowe – wzrost

Szwedzkie-budownictwo-mieszkaniowe-wzrost

Szwedzkie budownictwo mieszkaniowe – wyraźna poprawa koniunktury

Według najnowszych, wstępnych danych, opublikowanych przez Szwedzki Urząd Statystyczny SCB, w 2013 roku rozpoczęto budowę 31 000 mieszkań. Oznacza to wzrost o 46% w stosunku do 2012 roku, w którym rozpoczęto budowę tylko 21 294 mieszkań. Liczba rozpoczętych nowych inwestycji mieszkaniowych w budynkach wielorodzinnych wzrosła o 55% do 24 550 mieszkań, a w domach jednorodzinnych wzrosła do 6 450 nowych inwestycji, co oznacza wzrost o 18% w porównaniu z rokiem 2012.

Liczba nowych mieszkań, których budowę rozpoczęto w 1-4 kwartale 2012 i 2013 roku
/w podziale na regiony/

Storstadsområden

Wszytskie mieszkania
styczeń-grudzień

Domy jednorodzinne
styczeń-grudzień

Domy wielorodzinne
styczeń-grudzień

Län

2012

2013

2012

2013

2012

2013

Hela riket

21 294

27 197

5 465

5 654

15 829

21 543

Storstadsområdena

12 040

16 294

2 325

2 687

9 715

13 607

Stor-Stockholm

6 747

11 448

1 281

1 637

5 466

9 811

Stockholm

3 077

5 416

72

204

3 005

5 212

Stor-Göteborg

3 121

3 142

558

755

2 563

2 387

Göteborg

1 991

1 887

127

227

1 864

1 660

Stor-Malmö

2 172

1 704

486

295

1 686

1 409

Malmö

1 011

964

135

17

876

947

Riket i övrigt

9 254

10 903

3 140

2 967

6 114

7 936

Stockholms

6 747

11 448

1 281

1 637

5 466

9 811

Uppsala

1 159

1 708

315

251

844

1 457

Södermanlands

410

443

125

117

285

326

Östergötlands

909

892

357

245

552

647

Jönköpings

486

367

140

142

346

225

Kronobergs

340

598

92

172

248

426

Kalmar

137

271

107

86

30

185

Gotlands

52

143

49

37

3

106

Blekinge

205

99

34

35

171

64

Skåne

3 039

2 870

889

681

2 150

2 189

Hallands

665

863

265

316

400

547

Västra Götalands

4 241

4 236

914

1 102

3 327

3 134

Värmlands

192

132

78

84

114

48

Örebro

192

1 061

155

168

37

893

Västmanlands

569

428

85

98

484

330

Dalarnas

286

315

102

64

184

251

Gävleborgs

278

119

84

66

194

53

Västernorrlands

118

85

67

48

51

37

Jämtlands

128

149

89

69

39

80

Västerbottens

561

787

113

136

448

651

Norrbottens

580

183

124

100

456

83

 

Źródło: materiały pochodzą ze strony Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Sztokholmie

Fot: własność redakcji

Polecamy artykuły:

W innowacjach królują szwedzkie miasta
Śniadanie biznesowe w hotelu MERA SPA
– Szwedzki Urząd Statystyczny SCB
– Zasiłek mieszkaniowy w Szwecji