Zmiana klimatu stymuluje gospodarkę

Zmiana-klimatu-stymuluje-gospodarke

Walka ze zmianą klimatu na plus dla gospodarki

Cztery na pięć osób w Unii Europejskiej uznają, że walka ze zmianą klimatu i wydajniejsze wykorzystywanie energii mogą stymulować gospodarkę i zatrudnienie. Wynika to z najnowszego specjalnego badania Eurobarometru na temat zmian klimatu. Wynik ten jest nieco wyższy niż w poprzednim badaniu, które przeprowadzono w 2011 r., kiedy z powyższym stwierdzeniem zgodziło się 78 proc. ankietowanych.

W kilku krajach najbardziej dotkniętych kryzysem gospodarczym i finansowym odnotowano bardzo wysoki odsetek obywateli uznających korzyści ekonomiczne działań w dziedzinie klimatu i efektywności energetycznej. W żadnym państwie członkowskim poparcie nie było niższe niż 65 proc.

BadanieSpecjalne badanie Eurobarometru 409: Zmiana klimatu. Badanie przeprowadzone w 28 państwach członkowskich od 23 listopada do 2 grudnia 2013 r. wykazało również, że 70 proc. obywateli zgadza się, że zmniejszenie importu paliw kopalnych spoza UE mogłoby przynieść korzyści gospodarcze.

Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso powiedział: „Rozwoju gospodarczego i ochrony klimatu nie można traktować jak alternatyw: efektywne pod względem kosztów działanie w dziedzinie klimatu jest korzystne dla gospodarki. Bardzo mnie cieszy, że fakt ten uznają również europejscy obywatele. Badanie Eurobarometru jest wyraźnym sygnałem dla przywódców UE, którzy powinni podjąć odważne działania w dziedzinie klimatu, aby osiągnąć trwałe ożywienie gospodarcze. Wyniki tej ankiety są również zachętą dla nas, członków Komisji. Będziemy kontynuować starania o prowadzenie w Europie ambitnej polityki związanej z przeciwdziałaniem zmianie klimatu.”

Komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu Connie Hedegaard powiedziała: „Jak wykazało badanie, zdecydowana większość Europejczyków oczekuje od reprezentujących ich polityków podjęcia natychmiastowych działań w dziedzinie klimatu. Obywatele są świadomi tego, że problem zmiany klimatu nie rozwiązał się sam, podczas gdy politycy byli zajęci kryzysem gospodarczym. Wybór – albo wzrost i konkurencyjność, albo klimat – jest nieporozumieniem. Obie kwestie są równie ważne i obie są nam potrzebne. Mam nadzieję, że liderzy UE podejmą adekwatne działania w odpowiedzi na nasze propozycje w dziedzinie klimatu i energii do 2030 r., które przedstawimy w trakcie najbliższego szczytu Rady Europejskiej pod koniec miesiąca.”

Najważniejsze wyniki badania:

80 proc. respondentów zgadza się, że walka ze zmianą klimatu i wydajniejsze wykorzystywanie energii może stymulować gospodarkę i zatrudnienie. 31 proc. w pełni zgadza się z tym stwierdzeniem, a 49 proc. raczej się z nim zgadza. Największy odsetek osób, które w pełni zgadzają się z tym stwierdzeniem, odnotowano w następujących krajach: Hiszpania (52 proc.), Szwecja (50 proc.), Malta (44 proc.), Irlandia i Cypr (43 proc.) oraz Grecja (42 proc.). Najniższy udział respondentów, którzy w pełni zgadzają się lub raczej zgadzają się z tym stwierdzeniem, stwierdzono w Estonii (65 proc.).

Dziewięciu na dziesięciu Europejczyków uważa, że zmiana klimatu jest poważnym problemem. Znaczna większość – 69 proc. – jest zdania, że problem jest „bardzo poważny”, a 21 proc. uznaje go za „dość poważny”. Jedynie 9 proc. uważa, że nie jest to poważny problem. W skali od 1 (niezbyt poważny) do 10 (bardzo poważny) wagę problemu zmiany klimatu oceniono na 7,3. Dla porównania, w 2011 r. średnia ocena wyniosła 7,4, a w 2009 r. – 7,1.

Zmiana klimatu jest uznawana za jeden z najpoważniejszych globalnych problemów – po głodzie i sytuacji gospodarczej. W 2011 r. zmiana klimatu zajęła drugą pozycję, po ubóstwie, głodzie i braku wody, a przed stanem gospodarki. Obecnie połowa obywateli Europy wymienia zmianę klimatu wśród czterech najpoważniejszych problemów. Klimat jest najczęściej uznawany za najważniejszy problem na świecie przez obywateli Szwecji (39 proc.), Danii (30 proc.) i Malty (30 proc.).

70 proc. Europejczyków zgadza się z twierdzeniem, że zmniejszenie importu paliw kopalnych mogłoby przynieść korzyści UE. W pełni zgadza się z tym stwierdzeniem 26 proc., a 44 proc. raczej się zgadza. Największy odsetek osób, które w pełni zgadzają się z tym stwierdzeniem, odnotowano w następujących krajach: Hiszpania (45 proc.), Austria (40 proc.), Cypr (38 proc.), Irlandia (37 proc.), Portugalia (34 proc.) i Malta (34 proc.).

Zdecydowana większość Europejczyków popiera krajowe działania w dziedzinie efektywności energetycznej i energii odnawialnej. 92 proc. respondentów uważa, że ważne jest, aby ich rządy udzielały wsparcia na rzecz poprawy efektywności energetycznej do 2030 r., a nieco ponad połowa (51 proc.) twierdzi, że jest to „bardzo ważne”. 90 proc. ankietowanych uznaje, że ważne jest określenie przez rządy celów, służących zwiększeniu do 2030 r. wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, a 49 proc. uznało wyznaczenie takich celów za „bardzo ważne”.

Połowa Europejczyków twierdzi, że w ciągu ostatnich 6 miesięcy podjęło w tej dziedzinie jakieś działania (nieznacznie mniej niż w 2011 r., kiedy podejmowanie działań deklarowało 53 proc. ankietowanych). Jednak gdy podano szczegółowy wykaz działań i usunięto ograniczenia czasowe, że odsetek ten wzrósł do 89 proc. (w 2011 r. – 85 proc.). Najczęściej podejmowane działania to recykling odpadów (69 proc.) i ograniczanie stosowania przedmiotów jednorazowego użytku (51 proc.).

 

Redakcja EkoNews

Źródło: materiały pochodzą ze strony ekonews.com.pl
Fot: freeimages.com