Poszukiwanie pracy w Szwecji

Poszukiwanie-pracy-w-Szwecji

Poszukiwanie pracy w Szwecji, warto wiedzieć

Podczas   rekrutacji   pracodawca   wymaga   przynajmniej podstawowej  znajomości  języka szwedzkiego.  Warto  więc  wcześniej  pomyśleć  o  kursie  językowym.  W  przypadku  pracy fizycznej decydują głównie posiadane umiejętności. Do wykonywania niektórych zawodów, takich  jak  np.  elektryk  wymagane  są  jednak  odpowiednie certyfikaty szwedzkie lub europejskie.  Przydatne  będą  także  dyplomy,  świadectwa  oraz wszelkie  dokumenty przetłumaczone  na  język  szwedzki  lub  angielski,  potwierdzające zdobyte  kwalifikacje i umiejętności. Dobrze przygotowane CV jest kluczem do znalezienia pracy w Szwecji. Pracodawcy zwracają szczególną uwagę na zakres obowiązków, jaki dana osoba wykonywała pracując  na  poprzednich  stanowiskach  oraz  kwalifikacje i umiejętności,  które  mogą  być przydatne do wykonywania określonego zawodu.

W  Szwecji  najłatwiej  jest  znaleźć  pracę  poprzez  kontakty,  tzn.  przyjaciół,  rodzinę lub znajomych  już  pracujących  u  danego  pracodawcy.  Szwedzi  dużą  wagę  przywiązują do osobistej rekomendacji ze strony osoby, z którą mieli wcześniejszy kontakt. Pomocne   w   znalezieniu   zatrudnienia   mogą  okazać  się  zarówno  państwowe  urzędy zatrudnienia (Arbetsförmedlingen),  jak  i  prywatne  agencje  pośrednictwa pracy.  Na  stronie internetowej  tego  urzędu znajdziemy  wiele  przydatnych  informacji oraz  bank  ofert  pracy (Platsbanken).  Oferty  pracy  są  pogrupowane  według  sektora,  zawodu i  położenia geograficznego.

Bardzo  popularnym  sposobem  szukania  pracy  jest  internet. Swoje usługi  w  tym  zakresie oferuje  wiele  portali  internetowych,  skierowanych  do ludzi poszukujących  zatrudnienia praktycznie we wszystkich branż ach i na wszystkich stanowiskach. Większość agencji rekrutujących pracowników można znaleźć w książce telefonicznej (Gula Sidorna) pod hasłem: „Bemanningsföretag”. Jest ona również zamieszczona w internecie pod adresem: www.eniro.se

Chcąc  zaoferować  swoje  usługi  jako  firma  lub  osoba  prywatna, warto  skorzystać z pośrednictwa  popularnej  giełdy  internetowej  lub  ogłoszeń  w lokalnej  prasie.  Istnieją  też agencje pośrednictwa pracy, które dostarczają pracowników swoim klientom. Agencje te rekrutują pracowników, czasami też oferują mieszkanie i dojazd do pracy.

 

Źródło: Wydział Konsularny Ambasady RP w Sztokholmie (msz.gov.pl)
Fot: własność redakcji