KE: Przestrzeganie zasad praworządności

przestrzeganie-zasad-praworzadnosciKomunikat MSZ w związku z decyzją KE ws. wydania uzupełniającego Zalecenia do władz polskich dotyczącego przestrzegania zasady praworządności

Rząd RP zapozna się z treścią uzupełniającego Zalecenia Komisji Europejskiej przekazanego 21 grudnia br. i przekaże we wskazanym terminie odpowiedź. Podtrzymujemy deklarację pełnej gotowości do obiektywnego i merytorycznego dialogu z Komisją Europejską w każdej sprawie.

Prace legislacyjne dotyczące funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, które w ostatnich miesiącach miały miejsce w polskim Parlamencie, miały na celu przywrócenie stabilnych podstaw funkcjonowania tej instytucji. Zaproponowane przez ustawodawcę zmiany, w tym przepisy zawarte w ostatnio przyjętych przez Parlament ustawach dotyczących Trybunału Konstytucyjnego, tj. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem, o statusie sędziów Trybunału oraz przepisy wprowadzające obie te ustawy, są zgodne z europejskimi normami dotyczącymi funkcjonowania sądownictwa konstytucyjnego.

W związku z powołaniem przez Prezydenta RP nowego prezesa Trybunału Konstytucyjnego 21 grudnia br. uznajemy, że polityczny spór dotyczący Trybunału został zakończony. Mamy nadzieję, że od tej pory wszystkie działania Trybunału Konstytucyjnego będą zgodne z obowiązującym prawem. W obliczu tych nowych faktów, tym bardziej za niezasadne uznajemy podtrzymanie przez Komisję Europejską stwierdzenia o systemowym zagrożeniu praworządności w Polsce.

Mamy nadzieję, że nasze wyjaśnienia znajdą zrozumienie w Komisji Europejskiej.

 

Źródło: Biuro Rzecznika Prasowego Ministerstwo Spraw Zagranicznych (msz.gov.pl)
Fot: msz.gov.pl