Gazy cieplarniane w Szwecji

Gazy-cieplarniane-w-Szwecji

Gazy cieplarniane w Szwecji i pomysły nowatorskich rozwiązań tegoż problemu były głównym tematem seminarium, które odbyło się w 2010 roku.

Głównym celem spotkania było uświadomienie Polaków w zakresie wiedzy na ten temat oraz ukazanie rozwiązań, które są częścią efektywności ekologicznej w Szwecji. Postanowiono, że Szwecja jako lider nowoczesnych rozwiązań może być wzorem dla Polski, a także może pokazać jak wiele jeszcze należy zmienić.

Gazy cieplarniane w Szwecji co to znaczy

To znaczy wzrost ilości dwutlenku węgla w powietrzu spowodowane jest oczywiście efektem cieplarnianym. Powodem emisji CO2 do atmosfery jest tradycyjne pozyskiwanie energii. Protokół z Kioto o Pakiecie Emisyjnym nakazuje ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20 %, podniesienie efektywności energetycznej o 20 %, a także większe korzystanie z źródeł odnawialnych.

Gazy cieplarniane w Szwecji i sposoby z jakimi państwo sobie z nimi radzi powinny być przykładem dla władz Warszawy. Stolica przystąpiła do walki z efektem cieplarnianym poprzez przystąpienie do projektu „Porozumienie między Burmistrzami”, który zakłada inicjatywę zmniejszenia emisji gazów do atmosfery. Jedyną niewiadomą są technologie, które zdecyduje się przyjąć Warszawa w dążeniu do celu.

Fot: sxc.hu

Polecamy artykuły:

Konsekwencje budowy farmy wiatrowej blisko ludzi
Energia z odpadów – konferencja w Ystad
– Pakiet Emisyjny
– Protokół z Kioto