REKLAMA
Transfer Go - tanie przekazy pieniężne


Szwedzkie przepisy wjazdowe

Szwedzkie-przepisy-wjazdowe

Szwedzkie przepisy wjazdowe – co można a czego nie

Szwedzkie przepisy wjazdowe określają jakie dokumenty powinien mieć turysta wjeżdżający na teren Szwecji na okres pobytu do 3 miesięcy – jest to ważny paszport lub dowód osobisty. Dokument powinien być w takim stanie, aby swobodnie można było odczytać z niego dane potwierdzające tożsamość. Szwedzkie przepisy wjazdowe mogą zakazać przemieszczania się i pobytu na terenie kraju w przypadku, gdy zagraża ono bezpieczeństwu państwa lub społeczeństwa.

Szwedzkie przepisy wjazdowe określają również wytyczne ubezpieczenia. Koniecznie należy posiadać kartę EKUZ, która uprawnia do korzystania z niezbędnych świadczeń lekarskich. Karta ta obejmuje jedynie publiczny system zdrowia, dlatego zaleca się, aby wykupić dodatkowe ubezpieczenia, gdyż koszty opieki medycznej w Szwecji są bardzo wysokie. Ponadto wykupienie ubezpieczenia prywatnego jest również bardzo ważną sprawą w przypadkach, gdy konieczny jest transport medyczny czy w razie śmierci.

Na podstawie materiałów: Polak za granicą – poradnik (polakzagranica.msz.gov.pl)
fot: freeimages.com

Skomentuj artykuł