REKLAMA
Transfer Go - tanie przekazy pieniężne


Szwedzkie przepisy ruchu drogowego

Szwedzkie-przepisy-ruchu-drogowego

Szwedzkie przepisy ruchu drogowego dotyczą każdego

 

Osoba posiadająca ważne polskie prawo jazdy, może się nim również posługiwać na terenie Szwecji. Szwedzkie przepisy prawne wyraźnie mówią, że samochód prowadzić mogą tylko i wyłącznie osoby, które ukończyły 18 rok życia.

Poniżej podano kilka informacji, które mogą przydać się szczególnie w odniesieniu do kierowców:

– szwedzkie przepisy ruchu drogowego wymagają, by światła mijania były załączone niezależnie od pory dnia czy roku;
– konieczne jest zapinanie pasów bezpieczeństwa nie tylko na miejscu kierowcy, ale również wszystkich pasażerów;
– szwedzkie przepisy ruchu drogowego kategorycznie określają również ograniczenia prędkości – autostrady – 100/120 km/godz., drogi – 70/90 km/godz., teren zabudowany – 40/60 km/godz.;
– tereny zalesione wymagają szczególnie ostrożnego kierowania – z uwagi na ilość wypadków związanych ze zwierzyną leśną;
– szwedzkie przepisy ruchu drogowego są rygorystyczne również w przypadku prowadzenia po alkoholu – dozwolony limit stężenia alkoholu we krwi wynosi 0,2 promila, a w wydychanym powietrzu 0,1 mg/l – nieprzestrzeganie przepisów jest surowo karane;
– zakazane jest również spożywanie alkoholu przez kierowców podczas podróży promem – kontrole trzeźwości przeprowadzane są w docelowych portach, nieprzestrzeganie przepisów skutkować może utratą wysokim mandatem, utratą prawa jazdy, a nawet karą pozbawienia wolności;
– dzieci do wzrostu 135 cm muszą mieć specjalne przeznaczone do tego celu siedzenia podwyższające;
– Polacy nie muszą legitymować się zieloną kartą, wystarczy dowód ubezpieczenia OC. Ze względu na wysokie koszty holowania, polskim kierowcom zaleca się wykupienie AC, a także Assistance;
– pod numerami telefonu: 020 91 00 40 lub 020-38 38 38 można skontaktować się z pomocą drogową;
– w razie wypadków lub kolizji można kontaktować się z policją lub dzwonić pod numer alarmowy 112, mile widziana jest znajomość języka angielskiego;
– w szczególnych przypadkach, pod numerem 114 14 można kontaktować się z policją szwedzką.

W przypadku, gdy planujemy jakąkolwiek podróż do innego kraju, należy pamiętać o zapoznaniu się i przestrzeganiu praw, które obowiązują na jego terenie. Panujące w nim zwyczaje mogą być zupełnie różne niż w kraju ojczystym, dlatego zebranie kilku informacji na ten temat może okazać się bardzo przydatne podczas pobytu. Gospodarze kraju mają prawo wymagać od turystów stosownego zachowania, również w odniesieniu do swobód różnych grup społecznych czy światopoglądowych.

Przy każdym planowaniu podróży do Szwecji, należy zapoznać się z wszystkimi ostrzeżeniami dla turystów, które zawierają najbardziej istotne i aktualne informacje znaczące dla bezpieczeństwa Polaków na świecie, a także zgłoszenie podróży w systemie e-konsultant.

 

Na podstawie materiałów: Polak za granicą – poradnik (polakzagranica.msz.gov.pl)
Fot: freeimages.com

Skomentuj artykuł