REKLAMA
Transfer Go - tanie przekazy pieniężne


Polacy i program COSME

Polacy-i-program-COSME

Program COSME

 

Program COSME jest ofertą Komisji Europejskiej ukierunkowaną na podniesienie poziomu konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Planowany budżet programu to 2,3 mld euro.

Główne elementy COSME to instrumenty finansowe gwarancyjne i kapitałowe ułatwiające przedsiębiorcom dostęp do finansowania (co najmniej 60 proc. środków zostanie przeznaczonych na ten cel) oraz działalność sieci Enterprise Europe Network świadczącej zintegrowane, bezpłatne usługi dla przedsiębiorców. Prowadzone są również działania służące poprawie ramowych warunków dla konkurencyjności przedsiębiorstw oraz promujące przedsiębiorczość.

Program wieloletni „Udział Polski w programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw w latach 2015-2021” został przyjęty w dniu 3 lutego 2015 r. przez Radę Ministrów. Dzięki jego realizacji przedsiębiorcy mają zapewniony dostęp do kompleksowych usług informacyjnych i doradczych świadczonych przez ośrodki Enterprise Europe Network. Program ułatwia również wykorzystanie instrumentów finansowych oferowanych w ramach COSME oraz innych programów unijnych takich jak Horyzont 2020, Kreatywna Europa oraz Program UE na rzecz przemian i innowacji społecznych („EaSI”). Promocję tych Programów zapewnia Krajowy Punkt Kontaktowy ds. instrumentów finansowych programów UE.

Łączne nakłady z budżetu państwa na realizację Programu w latach 2015-2021 wyniosą 70 245 000 zł. Działania skierowane są przede wszystkim do MŚP, a także do instytucji finansowych i otoczenia biznesu. Zakłada się, że w całym okresie obowiązywania Programu skorzysta z niego ponad 270 tysięcy odbiorców. Jego realizatorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Nadzór nad wykonaniem Programu sprawuje Ministerstwo Gospodarki.

Więcej informacji:

Enterprise Europe Network:
http://www.een.org.pl/

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE:
http://www.instrumentyfinansoweue.gov.pl/

Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw (COSME):
http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Polityki+przedsiebiorczosci+i+innowacyjnosci/Program+ramowy+na+rzecz+konkurencyjnosci+przedsiebiorstw+oraz+Malych+i+Srednich+Przedsiebiorstw

Źródło: mg.gov.pl
Fot: freeimages.com

Skomentuj artykuł