Patenty i znaki towarowe w Szwecji

patenty-i-znaki-towarowe-w-szwecji

Jak chronić patenty i znaki towarowe w Szwecji

Ochroną i zastrzeganiem praw do pomysłów technologicznych, znaków towarowych i wzornictwa przemysłowego zajmuje się Szwedzkie Biuro ds. Patentów i Rejestracji (PRV – Patent- och Registreringsverket).

Jego głównym zadaniem jest stworzenie efektywnego i właściwego systemu dla rejestracji praw własności przemysłowej, a także praca na rzecz poprawy warunków dla przedsiębiorstw i przedsiębiorczości. PRV jest urzędem uznawanym na świecie; posiada certyfikat jakości ISO 9001, obejmujący całą jego działalność.

PRV jest samofinansującym się organem administracji rządowej z siedzibą w Sztokholmie i Söderhamn. Departamenty patentowy i marketingowy mają siedzibę w Sztokholmie, natomiast w Söderhamn znajdują się departamenty: wzorów przemysłowych i marek towarowych. Działalność konsultingowa PRV InterPat jest prowadzona przez biura w Sztokholmie i Söderhamn.

PRV ma za zadanie:
– udzielać konsultacji (consultancy service) w sprawie m.in. patentów, znaków towarowych i wzorów przemysłowych zarejestrowanych w Szwecji i w innych państwach
– wyszukiwać informacji o patentach – poprzez stronę http://was.prv.se/spd/search?lang=en, możliwy jest dostęp do darmowej internetowej bazy szwedzkich patentów, w której można znaleźć informacje o szwedzkich patentach, szwedzkich zgłoszeniach patentowych, Europejskich Patentach (EP) ważnych w Szwecji, zgłoszeniach EP, przyznanych EP oraz Dodatkowych Świadectwach Ochronnych (SPC). Baza zawiera informacje i dokumenty od 1985 roku, które są w archiwach PRV, jest aktualizowana każdego dnia, a wyszukiwarka wykorzystuje dane dostępne w systemie PRV z opóźnieniem do 24 godz. Pełna dokumentacja jest dostępna w czasie rzeczywistym.

Na arenie międzynarodowej PRV współpracuje z WIPO (World Intellectual Property Organisation), EPO (European Patent Organisation), OHIM (Office for Harmonisation in the Internal Market), a w ramach UE w sieci NPO Network poprzez wspólny portal Innovaccess, w ramach współpracy nordyckiej jest to przede wszystkim harmonizacja legislacji odnoszącej się do ochrony własności intelektualnej. PRV zaangażowana jest także w międzynarodowe szkolenia dla państw rozwijających się oraz państw w trakcie transformacji.

Więcej informacji po angielsku można znaleźć na stronie: http://www.prv.se/en/

 

Anna Mackiewicz

 

Źródło: Portal Promocji Eksportu (sweden.trade.gov.pl)
Fot: własność redakcji