REKLAMA


Europejskie Forum Mediów Polonijnych w Sztokholmie

Europejskie-Forum-Mediow-Polonijnych-w-Sztokholmie

Media polonijne, zarówno na Wschodzie jak i na Zachodzie Europy, spełniają ważną rolę

 

Są one ściśle związane ze wszystkimi aspektami polityki polonijnej, ponieważ promują język, służą integracji środowisk polonijnych i przybliżają je do Kraju. Dlatego też w dniach 27 – 29 listopada odbywa się Europejskie Forum Mediów Polonijnych. Wydarzenie otworzył sekretarz stanu ds. polonijnych Jan Dziedziczak i ambasador Wiesław Tarka.

Wśród zaproszonych gości są również: Michał Dworczyk – Przewodniczący Komisji ds. Łączności z Polakami za Granicą Sejmu RP, Longin Komołowski – Prezes Stowarzyszenia ”Wspólnota Polska”, Marek Różycki – Członek Zarządu Krajowego Stowarzyszenia ”Wspólnota Polska”, Jacek Junosza Kisielewski – Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w MSZ oraz Łukasz Kardas – Dyrektor TvPolonia, która objęła Forum patronatem medialnym.

Tematyka Forum poświęcona będzie sytuacji finansowej mediów polonijnych w Europie i ich przyszłości oraz prezentacji repozytorium mediów – projektu opracowanego przez Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Podczas konferencji Monitor Emigracji Zarobkowej w Berlinie w 2012 r. uzgodniono, iż istnieje potrzeba bliższej współpracy pomiędzy mediami polonijnymi w Europie.

Ambasada RP w Sztokholmie przy współpracy Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji oraz Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych zorganizowała pierwszą konferencję w listopadzie 2014 r. pod hasłem „Przyszłość mediów polonijnych w Europie”. W konferencji wzięli udział przedstawiciele mediów polonijnych (wydawnictw prasowych, portali internetowych, radia i telewizji) z Austrii, Belgii, Białorusi, Czech, Danii, Hiszpanii, Irlandii, Litwy, Niemiec, Rosji, Szwecji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii oraz z Polski. Uczestnicy konferencji wyrazili potrzebę dalszej integracji europejskich mediów polonijnych poprzez kontynuację cyklicznych spotkań tego rodzaju.

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Ministra Spraw Zagranicznych RP.

Źródło: sztokholm.msz.gov.pl
Fot: freeimages.com

Skomentuj artykuł