Edukacja globalna 2017 – konkurs

Edukacja-globalna

Konkurs „Edukacja globalna 2017 – regranting dla organizacji pozarządowych” rozpoczęty

MSZ zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konkursie „Edukacja globalna 2017Regranting dla organizacji pozarządowych”. Konkurs jest organizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji (FED) i współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2017 r.

Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie najlepszych inicjatyw realizujących edukację globalną w miejscowościach do 500 tys. mieszkańców. W konkursie zostanie rozdysponowana kwota 510 660 PLN.

Każdy z podmiotów biorących udział w konkursie może ubiegać się o dofinansowanie nie więcej niż dwóch projektów. Kwota dofinansowania jednego projektu to od 20 000 zł do 35 000 zł w ścieżce A lub do 8 000 zł w ścieżce B. W konkursie nie mogą brać udziału organizacje, które otrzymały dotację na 2017 r. (na projekt modułowy) w ramach konkursu MSZ „Edukacja globalna 2016” przeprowadzonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

Termin składania wniosków upływa 24 marca 2016 r. o godz. 16:00.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu wraz z załącznikami oraz wypełnienia formularza konkursowego w generatorze wniosków na stronie Fundacji Edukacja dla Demokracji.

W ramach przygotowania do składania wniosków odbędzie się spotkanie informacyjne w Warszawie (10 marca o godz. 12:00) oraz dwa spotkania wirtualne (webinaria), dostępne on-line w 2 terminach do wyboru: 9 marca o godz. 16:00 i 13 marca o godz. 13:00. Więcej informacji znajduje się na stronie https://fed.org.pl/globalna/oferta/. Obowiązują zapisy i limity miejsc.

Szczegółowe informacje o edukacji globalnej dostępne są na stronach internetowych Fundacji Edukacja dla Demokracji [https://fed.org.pl/] i Polskiej Pomocy.

 

Źródło: Polska Pomoc (polskapomoc.gov.pl)
Fot: własność redakcji